↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η Μεσευρώπη
      γενική της Μεσευρώπης
    αιτιατική τη Μεσευρώπη
     κλητική Μεσευρώπη
Κατηγορία όπως «νίκη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Μεσευρώπη < (μεταφραστικό δάνειο) γερμανική Mitteleuropa. Αναλύεται σε μεσ- + Ευρώπη

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Μεσευρώπη θηλυκό, μόνο στον ενικό

 1. (γεωγραφία, σπάνιο) η Κεντρική Ευρώπη ως γεωγραφικός χώρος γενικά
  ※  Η επιστήμη της Δασολογίας ξεκίνησε από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων αναγκών σε ξύλο ως πρώτη ύλη και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εκτεταμένη καταστροφή των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη Μεσευρώπη και αργότερα στην υπόλοιπη ήπειρο, όπως και στη χώρα μας. Έτσι, στην Ελλάδα η πρώτη Ανώτατη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1917 στην Αθήνα απ' όπου και μεταφέρθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη, για να αποτελέσει μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, «Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Ιστορικό και αποστολή τμήματος», fmenr.duth.gr· πρόσβαση: 2022-02-08.
 2. (ειδικότερα, ιστορία, γεωπολιτική, ιδεολογία) η αντίληψη της κεντρικής Ευρώπης ως περιοχής κυριαρχίας της γερμανικής κουλτούρας και ως χώρος μιας πανγερμανικής αυτοκρατορίας
  ※  Ίσως, το πρώτον βήμα προς ανασυγκρότησιν της θρυμματισθείσης Μεσευρώπης θα έπρεπεν από πρακτικής απόψεως να αποτελέση ή η ένωσις Αυστρίας και Γερμανίας ή μάλλον η ένωσις της βιομηχανικής Αυστρίας και της γεωργικής Ουγγαρίας
  Κ.Δ. Σφυρής, «Υπό ποίας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιμος;», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 11 (1931), σ. 346. Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος, του Παντείου Πανεπιστημίου· πρόσβαση: 2022-02-08.
  ※  Η αυστροουγγρική, «διπλή» μοναρχία θεωρείται ως η κρατική επικρατειακή αντιστοιχία του χώρου της Μεσευρώπης, έννοιας συχνά αμφιλεγόμενης, τόσο γεωγραφικά όσο γεωπολιτικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά, ιστορικά
  Γιώργος Τζώρτζης, Μεσευρώπη: στη σκιά των μύθων της (Αθήνα: Λιβάνης, 2019, ISBN 9789601434087)· από την παρουσίαση του βιβλίου.

  Μεταφράσεις

επεξεργασία