Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
launch launches

launch (en)

 1. εκτόξευση, εξαπόλυση
 2. καθέλκυση σκάφους
 3. έναρξη μιας ενέργειας
 4. λέμβος, άκατος ενός πολεμικού πλοίου
 5. ατμοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη λέμβος, άκατος, λάντσα

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας launch
γ΄ ενικό ενεστώτα launches
αόριστος launched
παθητική μετοχή launched
ενεργητική μετοχή launching

launch (en)

 1. βάζω εμπρός, ξεκινώ μια ενέργεια
  I launch a business.
  Βάζω εμπρός μια επιχείρηση.
 2. εκτοξεύω, εξαπολύω
 3. (παρωχημένο) χτυπώ κάποιον με κοντάρι
 4. καθελκύω σκάφους
 5. (πληροφορική) εκτελώ πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή
   συνώνυμα: execute, run, open, (ανεπίσημο) fire up

Σύνθετα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία