Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

παραθετικά
θετικός blank
συγκριτικός blanker / more blank
υπερθετικός blankest / most blank

blank (en)

 1. λευκός, κενός, άγραφος, χωρίς κάτι γραμμένο πάνω του ή χωρίς εικόνες ή διακόσμηση
  blank paper - λευκό χαρτί, blank ballot - λευκό ψηφοδέλτιο, blank file - κενό αρχείο
 2. άδειος, κενός, χωρίς σκέψεις ή συναισθήματα
 3. (αρνητικά) απόλυτος

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
blank blanks

blank (en)

 • κενό σε ένα έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί
   συνώνυμα: gap
  the manuscript has many blanks
  το χειρόγραφο παρουσιάζει πολλά κενά
 • η κατάσταση κατά την οποία το μυαλό μας έχει κάνει στάση

  ΡήμαΕπεξεργασία

ενεστώτας blank
γ΄ ενικό ενεστώτα blanks
αόριστος blanked
παθητική μετοχή blanked
ενεργητική μετοχή blanking

blank (en)

 • αγνοώ κάποιον τελείως
 • δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα