Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική Ἀσκληπιός οἱ Ἀσκληπιοί
      γενική τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῶν Ἀσκληπιῶν
      δοτική τῷ Ἀσκληπι τοῖς Ἀσκληπιοῖς
    αιτιατική τὸν Ἀσκληπιόν τοὺς Ἀσκληπιούς
     κλητική ! Ἀσκληπιέ Ἀσκληπιοί
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Ἀσκληπιώ
γεν-δοτ τοῖν  Ἀσκληπιοῖν
Το θεωνύμιο στον ενικό.
2η κλίση, Κατηγορία 'ναός' όπως «ναός» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ἀσκληπιός: άγνωστης ετυμολογίας με πολλές εκδοχές πιθανών ετυμολογήσεων. Ίσως προέλευσης από την προελληνική .[1]

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἀσκληπιός, -οῦ αρσενικό

 1. ανδρικό όνομα
 2. (ελληνική μυθολογία, θεωνύμιο) ο Ασκληπιός, αρχαιοελληνικός θεός της ιατρικής
  ※  5ος πκε αιώνας Ἱπποκράτης, Epistulae, Decretum, Orationes, Chapter 20, Ἱπποκράτης Δημοκρίτῳ εὖ πράττειν, @scaife.perseus
  Ἐγὼ μὲν γὰρ ἰητρικῆς ἐς τέλος οὐκ ἀφϊγμαι, καί περ ἤδη γηραλέος καθεστώς· οὐδὲ γὰρ ὁ τῆσδε εὑρέτης Ἀσκληπιὸς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν πολλοῖς διεφώνησε, καθάπερ ἡμῖν αἱ τῶν ξυγγραφέων βίβλοι παραδεδώκασιν.
  λείπει η μετάφραση
  ※  1ος πκε/κε αιώνας Στράβων, Γεωγραφικά, 14.1, 39 @perseus.tufts.edu @wikisource
  ἕτερος δʼ ἐστὶ Ληθαῖος ὁ ἐν Γορτύνῃ καὶ ὁ περὶ Τρίκκην, ἐφʼ ᾧ ὁ Ἀσκληπιὸς γεννηθῆναι λέγεται, καὶ ἔτι ἐν τοῖς Ἑσπερίταις Λίβυσι.
  → δείτε και  λατινικά Aesculapius

Άλλες μορφές επεξεργασία

Παράγωγα επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. Ἀσκληπιός σελ. 151 - Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek. [Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας] (στα αγγλικά) με την αρωγή του Lucien van Beek. Leiden: Brill. Τόμοι 1‑2.

  Πηγές επεξεργασία