Δείτε επίσης: Αθηναίος, Ἀθήναιος

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Ἀθηναῖος < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική Ἀθηναῖος. Συγχρονικά ανανλύεται σε Ἀθήν(α) + -αῖος

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Ἀθηναῖος αρσενικό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Πτώση Ενικός Πληθυντικός
Ονομαστική Ἀθηναῖος Ἀθηναία Ἀθηναῖον Ἀθηναῖοι Ἀθηναῖαι Ἀθηναῖα
Γενική Ἀθηναίου Ἀθηναίας Ἀθηναίου Ἀθηναίων Ἀθηναίων Ἀθηναίων
Δοτική Ἀθηναίῳ Ἀθηναίᾳ Ἀθηναίῳ Ἀθηναίοις Ἀθηναίαις Ἀθηναίοις
Αιτιατική Ἀθηναῖον Ἀθηναίαν Ἀθηναῖον Ἀθηναίους Ἀθηναίας Ἀθηναῖα
Κλητική Ἀθηναῖε Ἀθηναία Ἀθηναῖον Ἀθηναῖοι Ἀθηναῖαι Ἀθηναῖα
Δυικός Αρσενικό-Ουδέτερο Θηλυκό
Ονομαστική-Αιτιατική-Κλητική Ἀθηναίω Ἀθηναία
Γενική-Δοτική Ἀθηναίοιν Ἀθηναίαιν

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Ἀθηναῖος < Ἀθῆν(αι) + -αῖος

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

Ἀθηναῖος, -α, -ον

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασία