Δείτε επίσης: τουτού, Τούτου

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

τούτου αρσενικό ή ουδέτερο