Ελληνικά (el) Επεξεργασία

αμάρτυρος υποθετικός τύπος, λέξη που δεν σώζεται σε κείμενα
αλλά σε σύνθετες λέξεις ή σε γραμματικούς τύπους ή σε σχόλια γραμματικών
- μπροστά από τη λέξη σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

*γεννησιμιό ουδέτερο