Πρότυπο:el-κλίση-'συνήθης'

↓ πτώσεις       ενικός      
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο/η συνήθης το σύνηθες
      γενική του/της συνήθους* του συνήθους
    αιτιατική τον/τη συνήθη το σύνηθες
     κλητική συνήθη σύνηθες
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι συνήθεις τα συνήθη
      γενική των συνήθων των συνήθων
    αιτιατική τους/τις συνήθεις τα συνήθη
     κλητική συνήθεις συνήθη
* Και προφορικός τύπος σε -η στη γενική ενικού αρσενικού, ή και θηλυκού
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «συνήθης» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο για δικατάληκτα προπαροξύτονα επίθετα σε -ης, -ης, -ες που ανεβάζουν τον τόνο στο ουδέτερο. Γράφουμε

{{el-κλίση-'συνήθης'}}


Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'συνήθης' (νέα ελληνικά)


  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης

επεξεργασία
  • Για επίθετα που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{el-κλίση-'μανιώδης'}} (ο/η μανιώδης, το μανιώδες, των μανιδών)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.