Πρότυπο:el-κλίση-'κανάγιας'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κανάγιας οι κανάγιες
κανάγηδες
      γενική του κανάγια των
κανάγηδων
    αιτιατική τον κανάγια τους κανάγιες
κανάγηδες
     κλητική κανάγια κανάγιες
κανάγηδες
Οι καταλήξεις προφέρονται με συνίζηση.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «κανάγιας» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο για αρσενικά σε -ας με δύο πληθυντικούς σε -ες / -ηδες


{{el-κλίση-'κανάγιας'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'κανάγιας' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  • ο πρώτος πληθυντικός, όπως στο ταμίας, χωρίς γενική πληθυντικού
  • ο δεύτερος πληθυντικός, όπως στο μανάβης


Το Πρότυπο καλεί το Πρότυπο:el-nouns-decl που βασίζεται στο Module:el-nouns-decl.
Το θέμα, από το Πρότυπο:word-3 που βασίζεται στο Module:stems