Πρότυπο:el-κλίση-'εμβολοφόρος'

↓ πτώσεις       ενικός      
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο/η εμβολοφόρος το εμβολοφόρο
      γενική του/της εμβολοφόρου του εμβολοφόρου
    αιτιατική τον/την εμβολοφόρο το εμβολοφόρο
     κλητική εμβολοφόρε εμβολοφόρο
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
→ γένη αρσενικό & θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι εμβολοφόροι τα εμβολοφόρα
      γενική των εμβολοφόρων των εμβολοφόρων
    αιτιατική τους/τις εμβολοφόρους τα εμβολοφόρα
     κλητική εμβολοφόροι εμβολοφόρα
Λόγιο επίθετο που δε συνηθίζει τον νεότερο τύπο του θηλυκού σε .
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα '-ος -ος -ο', Κατηγορία όπως «εμβολοφόρος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Λόγια επίθετα σε -ος, -ος, -ο που δεν συνηθίζουν τον νεότερο τύπου θηλυκού σε ‑α. Γράφουμε

{{el-κλίση-'εμβολοφόρος'}}Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης επεξεργασία

Το αντίστοιχο -ος-ος-ο χωρίς θηλυκό με ΗΤΑ, όπως στην {{el-κλίση-'χοληδόχος'}}
Παραλλαγές με άλφα στο θηλυκό:


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/mono

Καλείται το Module:el-adj-decl.