↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το δέσιμο τα δεσίματα
      γενική του δεσίματος των δεσιμάτων
    αιτιατική το δέσιμο τα δεσίματα
     κλητική δέσιμο δεσίματα
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «δέσιμο» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για ουδέτερα προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -ιμο με κατάληξη -ο και πληθυντικό -ατα.


{{el-κλίση-'δέσιμο'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'δέσιμο' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
  • |επ     Στη θέση#1 (εντάσσει στην Κατηγορία:Επώνυμα)
  • |γπ=-     Δεν θα εμφανιστεί η γενική πληθυντικού. Εντάσσει στη σχετική Κατηγορία.

Παραδείγματα χρήσης

επεξεργασία


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl