Βικιλεξικό:Ζητούμενα (ελληνικά)

Δείτε Βικιλεξικό:Ζητούμενα a-z, το Δωμάτιο συζήτησης Βικιλεξικό:Ζητούμενα λήμματα

Εδώ υπάρχουν νεοελληνικές ή αρχαίες ελληνικές λέξεις, εκφράσεις, όροι ή κλιτικοί τύποι, που έχουν αναζητήσει στο παρελθόν επισκέπτες, χωρίς να βρουν λήμμα.


Δείτε επίσης: Ειδικό:Επιθυμητές, ζητούμενες σελίδες: λέξεις που υπάρχουν ως σύνδεσμοι μέσα στο Βικιλεξικό, αλλά δεν έχουν λήμμα.


Βοηθήστε το Βικιλεξικό δημιουργώντας αυτά τα λήμματα!


Επίσης, χρειαζόμαστε τη βοήθεια φιλολόγων, ιδίως κλασικών φιλολόγων, γλωσσολόγων. Βοηθήστε μας να τεκμηριώσουμε καλύτερα τα λήμματα του Βικιλεξικού! Ευχαριστούμε.

Τεκμηρίωση ετυμολογιών

επεξεργασία

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια γλωσσολόγων και ετυμολόγων για τεκμηρίωση, ή επιβεβαίωση ετυμολογιών ή παρατηρήσεων που δεν έχουμε εντοπίσει στη βιβλιογραφία, αλλά για τις οποίες παραθέτουμε όσες πηγές βρήκαμε. Όπως:

επιβεβαίωση για:

Έλεγχος κλίσεων

επεξεργασία

Χρειαζόμαστε φιλολόγους για έναν τελικό έλεγχο κλίσεων, αλλά και για βοήθεια στις απορίες μας.

  • νέα και αρχαία ελληνικά

Έλεγχος φωνητικής γραφής

επεξεργασία

Χρειαζόμαστε phoneticians ειδικευμένους στη φωνοτακτική των νέων ή και των αρχαίων ελληνικών.

Αρχαία ελληνικά

επεξεργασία

Χρειαζόμαστε κλασικούς φιλολόγους για την Κατηγορία:Ζητούμενα λήμματα (αρχαία ελληνικά)