άηχο σύμφωνο - Λεξικό γλωσσολογικών όρων - Digital PanGloss στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2006‑08)


Σύνδεση με διαδικτυακό λήμμα στο online λεξικό.
Απαιτείται μία παράμετρος: Πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό id που είναι ο κωδικός του θέματος.
Π.χ. στο λήμμα άηχο σύμφωνο (που έχει id=148) γράφουμε

{{Π:Γλωσσ ΚΕΓ|148}}

Παράμετροι Επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1= (υποχρεωτική) στη θέση#1, ο αριθμός κωδικού id του λήμματος
  • |2= (προαιρετική) στη θέση#2, άλλη εμφάνιση της λέξης

Ονομαστικές παράμετροι

Καμία.

Τοποθέτηση Επεξεργασία

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Γλωσσ ΚΕΓ}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Π:Γλωσσ ΚΕΓ}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Οι κεφαλίδες των λημμάτων του λεξικού δίνονται στα ελληνικά και τα αγγλικά
  • Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία και σύνδεσμοι (πολλοί από τους οποίους είναι νεκροί: 2019)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

  • {{Π:Γλωσσ Σχολ}} αντίστοιχο λεξικό στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που απευθύνεται σε μαθητές