αντωνυμία - Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια. - Digital PanGloss στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012


Σύνδεση με διαδικτυακό λήμμα στο online λεξικό.
Απαιτείται μία παράμετρος: ο αριθμός id που είναι ο κωδικός του θέματος.
Π.χ. έχουμε βρει ότι το θέμα αντωνυμία έχει id=17. Γράφουμε

{{Π:Γλωσσ Σχολ|147}}

Για να άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου, προσθέτουμε ως 2η παράμετρο:

<ref>{{Π:Γλωσσ Σχολ|147|οι αντωνυμίες και τα είδη τους}}</ref>

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1= (υποχρεωτική) στη θέση#1, ο αριθμός κωδικού id του λήμματος
 • |2= (προαιρετική) στη θέση#2, άλλη εμφάνιση της λέξης

Ονομαστικές παράμετροι

 • |κεφ= (προαιρετική) προσθέτουμε τον αριθμό (1, 2, 3, 4...) του επιμέρους κεφαλαίου της ενότητας
  {{Π:Γλωσσ Σχολ|147|κεφ=3|τα είδη της αντωνυμίας}}
  εμφανίζει συνδέοντας με το 3ο κεφάλαιο της Ενότητας
  τα είδη της αντωνυμίας - Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια. - Digital PanGloss στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012

Τοποθέτηση επεξεργασία

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Γλωσσ Σχολ}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Π:Γλωσσ Σχολ}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • Και πάλι στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Λεξικό γλωσσολογικών όρων που δεν απευθύνεται μόνον σε μαθητές.
  πρότυπο {{Π:Γλωσσ ΚΕΓ}}