Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sort sorts

sort (en)

 1. το είδος
  What sort of man is he?
  Τι είδους άνθρωπος είναι;
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη kind
 2. (πληροφορική) η κατάταξη, η διαδικασία τοποθέτησης των δεδομένων σε μια συγκεκριμένη σειρά
  Use the (small) arrows in the headers to see an ascending or descending sort for each column.
  Χρησιμοποιήστε τα βελάκια στις επικεφαλίδες για να δείτε αύξουσα ή φθίνουσα κατάταξη για κάθε κολόνα.

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας sort
γ΄ ενικό ενεστώτα sorts
αόριστος sorted
παθητική μετοχή sorted
ενεργητική μετοχή sorting

sort (en)

 • ταξινομώ, τακτοποιώ τα πράγματα σε ομάδες ή με συγκεκριμένη σειρά ανάλογα με το είδος τους κτλ.
  He was sorting his foreign stamps.
  Τακτοποιούσε τα ξένα γραμματόσημά του.

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sort (fr) αρσενικόΔανικά (da) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sort (da)