Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sale sales

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sale (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) το πούλημα, η πώληση, μια πράξη ή η διαδικασία πώλησης κάτι
  It is for sale.
  Είναι για πούλημα.
  I haven’t made a single sale all day.
  Δεν έκανα ούτε μια πούλημα όλη τη μέρα.
  a sales tax - φόρος πωλήσεων
  cash/credit sales - πωλήσεις τοις μετρητοίς/επί πιστώσει
 2. (μόνο στον πληθυντικό) οι πωλήσεις, ο αριθμός των ειδών που πωλήθηκαν
  Sales are up/down.
  Οι πωλήσεις αυξήθηκαν/μειώθηκαν.
 3. (μη μετρήσιμο, μόνο στον πληθυντικό) οι πωλήσεις, το κομμάτι μιας εταιρείας που ασχολείται με την πώληση των προϊόντων της
  a salesroom - αίθουσα πωλήσεων
  a sales department - τμήμα πωλήσεων
 4. (μετρήσιμο) η έκπτωση, μια περίσταση που ένα κατάστημα πουλά τα προϊόντα του σε χαμηλότερη τιμή από τη συνηθισμένη
  winter/summer sales - χειμερινές/καλοκαιρινές εκπτώσεις
  When do the sales begin?
  Πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις;
  Now that the sales are on…
  Τώρα που έχουμε εκπτώσεις
 5. (μετρήσιμο) η δημοπρασία, μια ευκαιρία που πωλούνται αγαθά
  a car sale - δημοπρασία αυτοκινήτων
   συνώνυμα: auction

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /sal/
 

  Επίθετο επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sale sales

sale (fr) αρσενικό ή θηλυκό

Συγγενικές λέξεις επεξεργασίαΙταλικά (it) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sale sali

sale (it) αρσενικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
sala sale

sale (it)