Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

plug (en)

  1. το φις
  2. το βούλωμα
  3. ...

  ΡήμαΕπεξεργασία

plug (en)

  1. βουλώνω
  2. πυροβολώΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

plug (ro)