Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
model models

model (en)

 1. το μοντέλο, ένα αντίγραφο κάτι, συνήθως μικρότερο από το αρχικό αντικείμενο
  the wax model of a statue/ship - το κέρινο μοντέλο για ένα άγαλμα/πλοίο
 2. το μοντέλο, κάτι όπως ένα κείμενο ή ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να αντιγράψουν άλλα πρόσωπα
  modern models of economic development - σύγχρονα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης
  There are communist parties which accept/reject the Soviet model.
  Υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που δέχονται/αρνούνται το σοβιετικό μοντέλο.
 3. το υπόδειγμα, το πρότυπο, πρόσωπο ή πράγμα που θεωρείται εξαιρετικό παράδειγμα για κάτι
  He is a model of industry/honesty.
  Είναι υπόδειγμα επιμέλειας/τιμιότητας.
  He is a model father and husband.
  Είναι υπόδειγμα πατέρα και συζύγου.
  She is a model wife and mother.
  Είναι πρότυπο συζύγου και μητέρας.
 4. (επάγγελμα) το μοντέλο (μόδας), ένα πρόσωπο που η δουλειά του είναι να φοράει και να δείχνει νέα στυλ ρούχων και να φωτογραφίζεται φορώντας τα
  The collection’s show closed with the famous model dressed as a bride.
  H παρουσίαση της κολεξιόν έκλεισε με το διάσημο μοντέλο ντυμένο νύφη.
   συνώνυμα: fashion model
 5. (επάγγελμα) το μοντέλο ενός ζωγράφου, πρόσωπο που απασχολείται για να ζωγραφίσει, να σχεδιάσει, να φωτογραφίσει κτλ. από καλλιτέχνη ή φωτογράφο
  a painter’s model - το μοντέλο ενός ζωγράφου
  She poses as a model for artists and sculptors.
  Ποζάρει ως μοντέλο σε ζωγράφους και γλύπτες.
 6. το μοντέλο, ο τύπος, ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή είδος προϊόντος
  the latest models from Paris - τα τελευταία μοντέλα από το Παρίσι
  Fiat’s new model - το νέο μοντέλο της Fiat
  She will present her spring models.
  Θα παρουσιάσει τα ανοιξιάτικα μοντέλα της.
  a car of the latest model - αυτοκίνητο τελευταίου τύπου

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας model
γ΄ ενικό ενεστώτα models
αόριστος modeled (ΗΠΑ), modelled (ΗΒ)
παθητική μετοχή modeled (ΗΠΑ), modelled (ΗΒ)
ενεργητική μετοχή modeling (ΗΠΑ), modelling (ΗΒ)

model (en)

 • δημιουργώ ένα μοντέλο, μοντελοποιώ
  He was trying to model the stock markets.
  Προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα μοντέλο για το χρηματιστήριο.

  Πηγές επεξεργασίαΠολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈmɔdɛl/

  Ουσιαστικό επεξεργασία

model (pl) αρσενικό

 1. το μοντέλο ως:

Συγγενικά επεξεργασία