ενεστώτας enter
γ΄ ενικό ενεστώτα enters
αόριστος entered
παθητική μετοχή entered
ενεργητική μετοχή entering

enter (en)

 1. (μεταβατικό & αμετάβατο, επίσημο) εισέρχομαι, μπαίνω
  At this moment, officials are entering the presidential mansion.
  Αυτή τη στιγμή οι επίσημοι εισέρχονται στο προεδρικό μέγαρο.
  He was convicted because he entered the country with a passport.
  Καταδικάστηκε, γιατί μπήκε στη χώρα χωρίς διαβατήριο.
  The train enters the station.
  Το τρένο μπαίνει στο σταθμό.
  I am entering the train/the ship/the airplane.
  Μπαίνω στο τρένο/στο πλοίο/στο αεροπλάνο.
   συνώνυμα: get in, get on, come in και go in
 2. (μεταβατικό) μπαίνω, αρχίζω ή εμπλέκομαι σε μια δραστηριότητα, μια κατάσταση κτλ.
  The country’s economy is entering a new phase.
  H οικονομία της χώρας μπαίνει σε νέα φάση.
 3. (μεταβατικό, επίσημο, χωρίς παθητική φωνή) μπαίνω, γίνομαι μέλος ενός ιδρύματος, ξεκινάω να εργάζομαι σε έναν οργανισμό ή ένα επάγγελμα
  I enter a college/profession.
  Μπαίνω σε ένα κολέγιο/επάγγελμα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη go into
 4. (μεταβατικό) καταγράφω, καταχωρώ, γράφω με επίσημο τρόπο σε ειδικό κατάλογο
  I enter an item in an accounting book.
  Καταγράφω ένα κονδύλι σε λογιστικό βιβλίο.
  Marriages are entered in books at the registry.
  Οι γάμοι καταχωρίζονται στα βιβλία του ληξιαρχείου.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη record
 5. σας παρουσιάζω (κάποιον ή κάτι)
 6. η αναδίπλωση κειμένου