Ετυμολογία

επεξεργασία
emeritus < (λόγιο δάνειο) λατινική emeritus

  Επίθετο

επεξεργασία

emeritus (en) αρσενικό (πληθυντικός: emeriti, (θηλυκό emerita) (πληθυντικός: emeritae) κατά τα λατινικάemeriums, -a, -um (la)

ενικός πληθυντικός
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική emeritus emerita emeritum emeritī emeritae emerita
γενική emeritī emeritae emeritī emeritōrum emeritārum emeritōrum
δοτική emeritō emeritae emeritō emeritīs emeritīs emeritīs
αιτιατική emeritum emeritam emeritum emeritōs emeritās emerita
κλητική emerite emerita emeritum emeritī emeritae emerita
αφαιρετική emeritō emeritā emeritō emeritīs emeritīs emeritīs
(Επίθετα) (Μετοχές) (Αντωνυμίες) (Γερουνδιακά)