Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
condition conditions

condition (en)

 1. (μη μετρήσιμο, ενικός) η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάτι
  a car/building in an old but good condition - παλιό αλλά σε καλή κατάσταση αυτοκίνητο/κτίριο
 2. (μη μετρήσιμο, ενικός) η κατάσταση της υγείας κάποιου ή πόσο σε φόρμα είναι
  The victim was in very critical condition.
  Το θύμα ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
  My aunt couldn't walk up the stairs in her condition.
  Η θεία μου δεν μπορούσε να ανεβαίνει τις σκάλες στην κατάστασή της.
 3. η κατάσταση, μια ασθένεια ή ένα ιατρικό πρόβλημα
  Hypnosis is a peculiar condition of the nervous system.
  Η ύπνωση είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση του νευρικού συστήματος.
 4. (μόνο πληθυντικός) οι συνθήκες, η κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται ή κάνουν πράγματα
  living/working conditions - συνθήκες ζωής/εργασίας
  the political/economic conditions - οι πολιτικές/οικονομικές συνθήκες
  under these conditions - κάτω απ' αυτές τις συνθήκες
 5. (μόνο πληθυντικός) οι συνθήκες, η φυσική κατάσταση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει κάτι
  weather conditions - καιρικές συνθήκες
 6. (νομικός όρος) ο όρος, ένας κανόνας ή μια απόφαση με την οποία πρέπει να συμφωνήσω, που μερικές φορές αποτελεί μέρος μιας σύμβασης ή μιας επίσημης συμφωνίας
  I observe the conditions of an agreement.
  Τηρώ τους όρους μιας συμφωνίας.
  Would you have me agree under these conditions?
  Θα ήθελες να συμφωνήσω κάτω απ' αυτούς του όρους;
   συνώνυμα:  clause, provision, stipulation και term
 7. ο όρος, η προϋπόθεση, οι αναγκαίες συνθήκες, μια κατάσταση που πρέπει να υπάρχει για να συμβεί κάτι άλλο
  Environmental protection is a condition for sustainability.‎
  Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση για την αειφορία.
  What other planets might have the right conditions for life?
  Ποιοι άλλοι πλανήτες θα μπορούσαν να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες/προϋποθέσεις για ζωή;
  favorable/unfavorable conditions - ευνοϊκές/δυσμενείς συνθήκες
   συνώνυμα: requirement
 8. (ενικός, επίσημο) η κατάσταση μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων λόγω της κατάστασής τους στη ζωή, των προβλημάτων τους κτλ.
  the condition of public education - η κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη state
 9. (λογική, μαθηματικά, προγραμματισμός) η συνθήκη

Συγγενικά

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία
ενεστώτας condition
γ΄ ενικό ενεστώτα conditions
αόριστος conditioned
παθητική μετοχή conditioned
ενεργητική μετοχή conditioning

condition (en)

 • συνηθίζω
  He conditioned his son to get up early.
  Συνήθισε το γιο του να σηκώνεται νωρίς.  Ουσιαστικό

επεξεργασία

condition (en) θηλυκό