Δείτε επίσης: ηγουμένη, ηγούμενη

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

λόγια μεσαιωνική ελληνική με αρχαία κλίση
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ἡγουμένη αἱ ἡγούμεναι
      γενική τῆς ἡγουμένης τῶν ἡγουμένων
      δοτική τῇ ἡγουμέν ταῖς ἡγουμέναις
    αιτιατική τὴν ἡγουμένην τὰς ἡγουμένας
     κλητική ! ἡγουμένη ἡγούμεναι
1η κλίση, Κατηγορία 'περισπωμένη' όπως «περισπωμένη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἡγουμένη: θηλυκό για το ουσιαστικό ἡγούμενος ή ουσιαστικοποιημένο θηλυκό της μετοχής ἡγούμενος, ήδη στις Νεαρές του Ιουστινιάνειου Κώδικα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἡγουμένη θηλυκό (αρσενικόἡγούμενος)

Άλλες μορφές επεξεργασία

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

  • οι τύποι της κλίσης στη λόγια μεσαιωνική

και

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη ἡγοῦμαι

  Κλιτικός τύπος μετοχής επεξεργασία

ἡγουμένη

  Πηγές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχής επεξεργασία

ἡγουμένη

  Πηγές επεξεργασία