Κατηγορία:Εκκλησιαστικοί όροι (μεσαιωνικά ελληνικά)

Γλώσσα: Μεσαιωνικά ελληνικά » Χριστιανισμός » Εκκλησιαστικοί όροι ««« « Υφολογικές κατηγορίες
Όροι εκκλησιαστικοί ή στην εκκλησιαστική γλώσσα.