Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οικοδομική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία