Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το μαθητολόγιο τα μαθητολόγια
      γενική του μαθητολόγιου
μαθητολογίου
των μαθητολόγιων
μαθητολογίων
    αιτιατική το μαθητολόγιο τα μαθητολόγια
     κλητική μαθητολόγιο μαθητολόγια
Οι δεύτεροι τύποι, παλιότεροι, λόγιοι.
Κατηγορία όπως «βούτυρο» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

μαθητολόγιο < μαθητ(ης) + -ο- + -λόγιο

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

μαθητολόγιο ουδέτερο

  Μεταφράσεις Επεξεργασία