Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κουφώνω < (κληρονομημένο) μεσαιωνική ελληνική κουφώνω (δημιουργώ κοίλωμα) < κοῦφος < αρχαία ελληνική κοῦφος (στην ελληνιστική σημασία: άδειος) → δείτε και τη λέξη κούφιος.[1] Δε σχετίζεται με το κουφός < κωφός. [2]

  Ρήμα επεξεργασία

κουφώνω, αόρ.: κούφωσα, παθ.φωνή: κουφώνομαι, μτχ.π.π.: κουφωμένος [3]

 1. (συνήθως για παντζούρια) μισοκλείνω, κλείνω έτσι ώστε να μένει ένα πολύ μικρό άνοιγμα
 2. (δημοτική) δημιουργώ κοίλωμα [4]
  κούφωσα τα κολοκύθια, ναν τα κάνω γεμιστά
 3. (δημοτική) αποκτώ κοιλότητα, κουφάλα
  κούφωσε το δόντι μου

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τη λέξη κούφιος & κουφο- στη σημασία Νεοελληνικές λέξεις με πρόθημα κουφο- από το κούφιος στο Βικιλεξικό

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. κουφώνω - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 2. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 
 3. παθητικός τύπος κουφώνω - Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα (2003) Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες)
 4. Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κουφώνω < κοῦφ(ος) + -ώνω < αρχαία ελληνική κοῦφος (στην ελληνιστική σημασία: άδειος) → δείτε και τη λέξη κούφιος. Δε σχετίζεται με το κουφός < κωφός.

  Ρήμα επεξεργασία

κουφώνω

 1. δημιουργώ κοιλότητα
 2. ανοίγω υπόγεια στοά, λαγούμι

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις κούφιος και κοῦφος & κουφο- στη σημασία Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις με πρόθημα κουφο- από το κούφιος στο Βικιλεξικό

Δείτε επίσης επεξεργασία

Δε σχετίζονται, και έχουν σχέση με το κωφός:

→ δείτε τη λέξη κουφός & κουφο- στη σημασία Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις με πρόθημα κουφο- από το κουφός στο Βικιλεξικό

  Πηγές επεξεργασία