Άνοιγμα κυρίου μενού
πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική θέωση θεώσεις
γενική θέωσης
& θεώσεως
θεώσεων
αιτιατική θέωση θεώσεις
κλητική θέωση θεώσεις