Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

διαδέχομαι < αρχαία ελληνική διαδέχομαι < διά + δέχομαι

  Ρήμα επεξεργασία

διαδέχομαι (αποθετικό ρήμα)

 1. αναλαμβάνω το αξίωμα που πριν κατείχε κάποιος άλλος
  μετά τη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α΄ τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Κωνσταντίνος
 2. παίρνω τη θέση αυτού που πριν κατείχε κάτι άλλο ή κάποιος άλλος
  οι μέρες διαδέχονταν η μια την άλλη χωρίς να φέρνουν τίποτα καινούριο στη ζωή του
   συνώνυμα: ακολουθώ

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

διαδέχομαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

διαδέχομαι

 1. παίρνω κάτι που είχε πριν άλλος
 2. (με δοτική) διαδέχομαι (κάποιον)
 3. κληρονομώ
 4. ανακουφίζω και ανακουφίζομαι ταυτόχρονα