Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αλληλοδιαδόχως < (διαχρονικό δάνειο) καθαρεύουσα ἀλληλοδιαδόχως < ἀλληλοδιάδοχος

  Επίρρημα επεξεργασία

αλληλοδιαδόχως

  Πηγές επεξεργασία

  • «αλληλοδιάδοχος» - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)