Πρότυπο:el-κλίση-'βουνό'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το βουνό τα βουνά
      γενική του βουνού των βουνών
    αιτιατική το βουνό τα βουνά
     κλητική βουνό βουνά
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «βουνό» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο για ουδέτερα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε όπως το βουνό

{{el-κλίση-'βουνό'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'βουνό' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl

Παραδείγματα

  • Για το φτερό, γράφουμε {{el-κλίση-'βουνό'}}
  • Για το Μεξικό (μόνο ενικός), γράφουμε {{el-κλίση-'βουνό'|α=εν}}
  • Για τα μαθηματικά (μόνο πληθυντικός), γράφουμε {{el-κλίση-'βουνό'|α=πλ}}