ενικός         πληθυντικός  
third conditional third conditionals

  Ετυμολογία

επεξεργασία
third conditional < → δείτε τις λέξεις third και conditional

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

third conditional (en)

Σημειώσεις

επεξεργασία
  • Μερικές φορές, το ρήμα would μπορεί να αντικατασταθεί με το ρήματα (modal verbs) could, ή might. Δείτε την αγγλική wikipedia παρακάτω για μια πολύ λεπτομερή εξήγηση.
    If you had called me, I could have been helping you.
    Αν μου είχες τηλεφωνήσει, θα μπορούσα να σε βοηθήσω.

Υπερώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία
  • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 41-42. ISBN 9780194325684. , λήμμα: αν