Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

past perfect (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία