Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός past
συγκριτικός more past
υπερθετικός most past

past (en)

  Επίρρημα επεξεργασία

παραθετικά
θετικός past
συγκριτικός more past
υπερθετικός most past

past (en)

 • (μετά από ρήμα κίνησης) περνάω, από δίπλα
  I run/lurch/limp past.
  Περνώ τρέχοντας/τρεκλίζοντας/κουτσαίνοντας.
  a whole month went past - πέρασε ένας ολόκληρος μήνας

  Ουσιαστικό επεξεργασία

past (en)

 1. (μόνο ενικός, the past) το παρελθόν, τα περασμένα, το χρονικό διάστημα πριν από αυτή τη στιγμή, ο χρόνος που πέρασε
  I remember the past nostalgically.
  Θυμάμαι νοσταλγικά τα περασμένα.
 2. (γραμματική) ο αόριστος

  Πρόθεση επεξεργασία

past (en)

 • μετά από ένα χρονικό σημείο, περνάω
  five past ten - δέκα και πέντε (η ώρα)
  It is past midnight.
  Πέρασαν τα μεσάνυχτα.
 • δίπλα από, από την άλλη πλευρά
  the building past the road - λείπει η μετάφραση

  Πηγές επεξεργασίαΣλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

past (sl)Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

past (cs) θηλυκό