Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός secure
συγκριτικός securer / more secure
υπερθετικός securest / most secure

secure (en)

 1. ασφαλής, σίγουρος, είναι πιθανό να συνεχίσει ή να είναι επιτυχημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα
  a secure investment - μια ασφαλής επένδυση
  He has a secure position.
  Έχει μια σίγουρη θέση.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη dependable
 2. ασφαλής, όπου κάποιος ή κάτι δεν μπορεί να βλάψει
  You are secure here.
  Εδώ είσαι ασφαλής.
  We are secure against attack.
  Είμαστε ασφαλείς από επίθεση.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη safe
 3. ασφαλής, σίγουρος, νιώθω χαρούμενος και σίγουρος για τον εαυτό μου ή για μια συγκεκριμένη κατάσταση
  I feel secure about the future.
  Νιώθω ασφαλής για το μέλλον.
  I don’t feel secure.
  Δεν νιώθω σίγουρος.
  I am secure with myself.
  Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη certain
 4. ασφαλίζω, φρουρούμενο κτίριο, πόρτα ή δωμάτιο έτσι ώστε να είναι δύσκολο για κάποιον να βγει ή να μπει
  Make all the windows secure before leaving.
  Ασφάλισε όλα τα παράθυρα πριν φύγεις.

Παράγωγα επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας secure
γ΄ ενικό ενεστώτα secures
αόριστος secured
παθητική μετοχή secured
ενεργητική μετοχή securing

secure (en)

  Πηγές επεξεργασίαΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

secure (ro)