Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας run across
γ΄ ενικό ενεστώτα runs across
αόριστος ran across
παθητική μετοχή run across
ενεργητική μετοχή running across

  Ετυμολογία επεξεργασία

run across < → δείτε τις λέξεις run και across

  Ρήμα επεξεργασία

run across (en)

  Πηγές επεξεργασία