Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
rent rents

rent (en)

 • το ενοίκιο
  I owe two months’ rent. - Οφείλω ενοίκια δύο μηνών.
ενεστώτας rent
γ΄ ενικό ενεστώτα rents
αόριστος rented
παθητική μετοχή rented
ενεργητική μετοχή renting

rent (en)

 1. νοικιάζω από κάποιον (αυτοκίνητο, σπίτι, κλπ.)
  We must rent another house.
  Πρέπει να ενοικιάσουμε άλλο σπίτι.
   συνώνυμα: rent out, lease, hire
 2. νοικιάζω σε κάποιον
  Mrs. Smith rents rooms.
  Η κύρια Σμιθ ενοικιάζει δωμάτια.
   συνώνυμα: rent out, lease, let

Συγγενικά

επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

rent (en)

 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 294. ISBN 9780194325684. , λήμμα: ενοικιάζω, ενοίκιο