Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός regular
συγκριτικός more regular
υπερθετικός most regular

regular (en)

 1. τακτικός, κανονικός, που επαναλαμβάνει, ειδικά με τον ίδιο χρόνο ή χώρο ανάμεσα σε κάθε πράγμα και στο επόμενο
  a regular bus service - τακτική συγκοινωνία με λεωφορείο
  at regular intervals - σε τακτικά/κανονικά διαστήματα
  a regular pulse - κανονικός σφυγμός
  There are two regular flights a week.
  Υπάρχουν δυο τακτικές πτήσεις την εβδομάδα.
 2. τακτικός, που γίνεται ή συμβαίνει συχνά
  He makes regular visits to him.
  Του κάνει τακτικές επισκέψεις.
  I have regular correspondence with my brother.
  Με τον αδελφό μου έχω τακτική αλληλογραφία.
 3. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) τακτικός, για άτομα που κάνουν το ίδιο πράγμα ή πηγαίνουν συχνά στο ίδιο μέρος
  a regular listener of the show - τακτικός ακροατής της εκπομπής
  a regular customer of the store - τακτικός πελάτης του καταστήματος
  He is a regular visitor.
  Είναι τακτικός επισκέπτης.
 4. (γραμματική) ομαλός, για ρήματα και ουσιαστικά που αλλάζουν τη μορφή τους με τον ίδιο τρόπο όπως τα περισσότερα άλλα ρήματα και ουσιαστικά
  regular verbs - ομαλά ρήματα
 5. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) συνήθης, ομαλός, κανονικός, το συνηθισμένο
  regular size - σύνηθες μέγεθος
  under regular conditions - κάτω από ομαλές/κανονικές συνθήκες
  regular sizes - κανονικά νούμερα
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη normal
 6. (μόνο πριν από το ουσιαστικό, ειδικά αμερικανικά αγγλικά) συνηθισμένος, κανονικός, χωρίς ιδιαίτερες ή επιπλέον χαρακτηριστικές
  a regular house (nothing exceptional) - ένα συνηθισμένο σπίτι (τίποτε το εξαιρετικό)
  a regular method of treatment - συνηθισμένη μέθοδος θεραπείας
  in the regular way - με τον κανονικό τρόπο
 7. συμμετρικός, κανονικός, που τον χαρακτηρίζει η συμμετρία
  regular features/teeth - συμμετρικά/κανονικά χαρακτηριστικά/δόντια
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη symmetrical
 8. τακτικός, κανονικός, που διαρκεί ή συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα
  the regular staff - το τακτικό προσωπικό
  I have regular employment.
  Έχω τακτική/κανονική δουλειά.
 9. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) τακτικός, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία μιας χώρας
  regular soldiers - τακτικοί στρατιώτες
 10. (ανεπίσημο) τέλειος, σωστός, χρησιμοποιείται για έμφαση για να δείξει ότι κάποιος ή κάτι είναι παράδειγμα
  He is a regular rascal.
  Είναι τέλειος παλιάνθρωπος.
  He is a regular hero.
  Είναι σωστός ήρωας.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη total