Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

qui < (κληρονομημένο) μέση γαλλική qui < παλαιά γαλλική qui < λατινική quī

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

qui (fr)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος 

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

qui (it)Λατινικά (la) Επεξεργασία

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

qui

  1. (αναφορική αντωνυμία): οποίος
  2. (ερωτηματική επιθετική αντωνυμία): ποιος
  3. (αόριστη επιθετική αντωνυμία): κάποιος

ΚλίσηΕπεξεργασία

Προσωπική Αντωνυμία
ενικός
πτώση α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο
ονομαστική qui quae quod
γενική cuius cuius cuius
δοτική cui cui cui
αιτιατική quem quam quod
κλητική - - -
αφαιρετική quo qua quo
πτώση πληθυντικός
ονομαστική qui quae quae
γενική quorum quarum quorum
δοτική quibus quibus quibus
αιτιατική quos quas quae
κλητική - - -
αφαιρετική quibus quibus quibus
(Αναφορικές Αντωνυμίες)