Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός proportionate
συγκριτικός more proportionate
υπερθετικός most proportionate

proportionate (en)

Συγγενικά επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας proportionate
γ΄ ενικό ενεστώτα proportionates
αόριστος proportionated
παθητική μετοχή proportionated
ενεργητική μετοχή proportionating

proportionate (en)