Αγγλικά (en) επεξεργασία

παραθετικά
θετικός proportional
συγκριτικός more proportional
υπερθετικός most proportional

  Επίθετο επεξεργασία

proportional (en)

Παράγωγα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία