Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός principal
συγκριτικός more principal
υπερθετικός most principal

principal (en)

  • κύριος
    the principal cause - η κύρια αιτία
    the principal rivers of France - οι κυριότεροι ποταμοί της Γαλλίας
     συνώνυμα: → δείτε τη λέξη main

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
principal principals

principal (en)

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Επίθετο επεξεργασία

γένος ενικός πληθυντικός
αρσενικό principal principaux
θηλυκό principale principales

principal (fr)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ενικός πληθυντικός
principal principaux

principal (fr) αρσενικό