Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
principale principales

principale (fr) θηλυκό

  1. γυμνασιάρχισσα

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
principale principales

principale (fr) θηλυκό

  1. θηλυκό του principal