Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
mention mentions

mention (en)

 1. μνεία, αναφορά
 2. αναγνώριση, τιμή

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας mention
γ΄ ενικό ενεστώτα mentions
αόριστος mentioned
παθητική μετοχή mentioned
ενεργητική μετοχή mentioning

mention (en)

 • αναφέρω, θίγω εν συντομία, μνημονεύω, γράφω ή μιλάω για κάτι ή κάποιον, ειδικά χωρίς να δίνω πολλές λεπτομέρειες
  I heard your name mentioned.
  Άκουσα να αναφέρεται το όνομά σου.
  Not to mention the fact that…
  Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι…
  without mentioning any names - χωρίς να αναφέρουμε ονόματα
   συνώνυμα:  bring up, point out, reference και touch on

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

mention (fr) θηλυκό

 1. η αναφορά
 2. η μνεία, η διάκριση
  Il a eu son bac avec mention: : πήρε το baccalauréat με καλή μνεία
  (στη Γαλλία, AB - Assez Bien, B - Bien, TB - Très Bien)

Εκφράσεις επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία