ενικός         πληθυντικός  
effect effects

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

effect (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η επίδραση, η επίπτωση, το αποτέλεσμα
  The punishment has no effect on him.
  Η τιμωρία δεν είχε επίδραση πάνω του.
  When the effect of the medicine wore off…
  Όταν πέρασε η επίδραση του φαρμάκου…
  Every mistake has an effect.
  Κάθε λάθος έχει επίπτωση.
   συνώνυμα:  impact, influence και repercussion
 2. το εφέ
 3. η ισχύς (όταν κάτι αρχίζει να ισχύει)
  come into effect - τίθεμαι σε ισχύ
 4. in effect: στην πραγματικότητα, στην πράξη

Εκφράσεις

επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία