Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός dependent
συγκριτικός more dependent
υπερθετικός most dependent

dependent (en)

 1. εξαρτημένος, εξαρτώμενος, κάποιος που εξαρτάται κάτι
  dependent variable - εξαρτημένη μεταβλητή
  Small children are dependent on their parents.
  Τα μικρά παιδιά είναι εξαρτημένα από τους γονείς του.
   συνώνυμα: reliant
   αντώνυμα: independent
 2. (γραμματική) η εξαρτημένη (ή δευτερεύουσα) πρόταση
  → δείτε τη λέξη dependent clause

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
dependent dependents

dependent (en)

 • (ΗΠΑ) το εξαρτώμενο άτομο, που εξαρτάται από κάτι για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
  For the determination of family status, the number of dependents are used.
  Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων μελών χρησιμοποιούνται.

Συγγενικά επεξεργασίαΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

dependent (ro)

 1. εξαρτώμενος