ενικός         πληθυντικός  
contraction contractions

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

contraction (en)

 1. (φυσική) η συστολή (μείωση όγκου)
 2. (ιατρική) η συστολή (πριν τον τοκετό)
 3. η συστολήσύσπαση) ενός μυός
 4. (οικονομία) περίοδος ύφεσης, αρνητικής ανάπτυξης
 5. (γραμματική) η συναίρεση, η συγχώνευση, συγκεκομμένη μορφή λέξης ή φράσης
  Don't is a contraction of do not.
  Don't είναι συναίρεση του do not.
  He's is a contraction of he is.
  He's είναι συγχώνευση του he is.
 6. (γραμματική) η συγκοπή, αποβολή φθόγγων στο μέσον μιας λέξης
   συνώνυμα: syncope  Ετυμολογία

επεξεργασία
contraction < λατινική contractio

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /kɔ̃.tʁak.sjɔ̃/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
contraction contractions

contraction (fr) θηλυκό

 1. (φυσική) η συστολή (μείωση όγκου)
 2. (ιατρική) η συστολή (πριν τον τοκετό)
 3. η συστολήσύσπαση) ενός μυός
   αντώνυμα: extension
 4. η συρρίκνωση
 5. (γραμματική) συγκεκομμένη μορφή λέξης ή φράσης, προϊόν έκκρουσης
  « aux » provient de la contraction de « à » et de « les »

Συγγενικά

επεξεργασία