Αγγλοσαξονικά (ang) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

beam (ang)