Δείτε επίσης: ἰδιώτης
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ἰδιότης αἱ ἰδιότητες
      γενική τῆς ἰδιότητος τῶν ἰδιοτήτων
      δοτική τῇ ἰδιότητ ταῖς ἰδιότησ(ν)
    αιτιατική τὴν ἰδιότητ τὰς ἰδιότητᾰς
     κλητική ! ἰδιότης ἰδιότητες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  ἰδιότητε
γεν-δοτ τοῖν  ἰδιοτήτοιν
3η κλίση, Κατηγορία 'τάπης' όπως «τάπης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἰδιότης < ἴδιο(ς) + -της

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ἰδιότης θηλυκό