Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-της

  • → δείτε τη λέξη -τής

Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

ζητούμενο λήμμα