Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-της

  • δείτε τη λέξη -τής

Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

ζητούμενο λήμμα