Δείτε επίσης: αποχειροτονία

Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ἀποχειροτονί αἱ ἀποχειροτονίαι
      γενική τῆς ἀποχειροτονίᾱς τῶν ἀποχειροτονιῶν
      δοτική τῇ ἀποχειροτονί ταῖς ἀποχειροτονίαις
    αιτιατική τὴν ἀποχειροτονίᾱν τὰς ἀποχειροτονίᾱς
     κλητική ! ἀποχειροτονί ἀποχειροτονίαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  ἀποχειροτονί
γεν-δοτ τοῖν  ἀποχειροτονίαιν
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία 'σοφία' όπως «σοφία» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀποχειροτονία < ἀποχειροτονέω + -ία < ἀπο- + χειροτονέω < χείρ + τείνω

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀποχειροτονία θηλυκό

  ΠηγέςΕπεξεργασία